1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Filmový archív


   Filmový archív nášho občianskeho združenia siaha až pred rok 1930. V našej filmovej dielni sa ročne prepisujú stovky metrov celuloidných záznamov. Archív tvoria filmové zbierky získané od rôznych organizácií, od mestských a obecných úradov a od obyvateľov regiónov Gemera, Malohontu a Novohradu. Medzi materiálmi často nájdeme zachytené hodnotné historické momenty. Vďaka neustálemu vývoju a obnove techniky spracúvania sa náš filmový archív postupne rozširuje. V súčasnosti skenujeme 16 a 8 milimetrové celuloidné filmy, fotografické papiere, negatívy aj pozitívy všetkých rozmerov.

 
16mm

Spracúvanie celuloidných materiálov

  Filmy od ľudí často dostaneme vo veľmi nepriaznivom stave (zaprášené, poškrabané, často aj plesnivé, majú poškodenú perforáciu). Musíme ich preto mechanicky očistiť, chemicky im vrátime pružnosť, zreštaurujeme poškodené časti a následne ich naskenujeme. Po naskenovaní ich digitálne upravíme a archivujeme na dátových nosičoch. Aj ťažko poškodeným filmom tak vďaka modernej technike vrátime ich pôvodný výzor a vylepšíme ich kvalitu.

Ako podporiť filmový archív?
  
   Keď máte doma staré filmové záznamy, videomateriály, či fotografie, ktoré májú historický, spoločenský a kultúrny význam, neváhajte kontaktovať naše občianske združenie. Záchrana tohto dedičstva má neoceniteľnú spoločenskú hodnotu.
   Udržiavanie filmového archívu je finančne náročné, preto na záchranu audiovizuálneho kultúrneho dedičstva uvítame finančnú alebo vecnú podporu.

Číslo účtu pre priame dary a platby: 12821519 / 5200 (OTP Banka Slovensko)

Odkaz na register Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky