1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

O nás

 
   Občianske združenie ARS FORUM vzniklo v roku 2010. Vzniklo hlavne na podporu a rozvoj umenia a kultúry a na oživenie kultúrneho života na Gemeri, v Malohonte a v Novohrade. ARS FORUM združuje mladých umelcov, neobjavené talenty, organizuje a propaguje rôzne výstavy, semináre a kultúrne akcie. V združení funguje aj filmová dielňa Cornix Artifex, z ktorej vyjde ročne niekoľko dokumentárnych filmov a zvukových nahrávok. Dokumentárne filmy sa dostanú aj do niekoľkých televízií na Slovensku a v zahraničí. Vďaka filmovej dielni sa zachovajú hodnotné a vzácne výpovede ľudí, zdokumentujú sa neopakovateľné udalosti, ktoré majú zo spoločenského a kultúrneho hľadiska značný význam. Ľudia, pôsobiaci v občianskom združení a jeho sympatizanti sú umelci, skúsení odborníci, ale aj nadšenci, vďaka ktorým sa združenie aktívne podieľa na kultúrnom dianí v regióne.
   Občianske združenie ARS FORUM ponúka mladým umelcom možnosť sa prezentovať, aktívne sa zúčastňovať našich akcií a partnerských projektov.
pic 1

  
Poslanie:

•  Podpora a rozvoj umenia a kultúry a oživenie kultúrneho života na Gemeri, v Malohonte a v Novohrade

•  Výchova a vzdelávanie v rôznych oblastiach umenia

•  Uchovávanie kultúrnych hodnôt regiónov Gemera, Malohontu a Novohradu

•  Podpora talentovaných ľudí a umelcov v ich tvorbe a rozvoji, zviditeľnenie ich diel

•  Ochrana prírodných krás, osveta v oblasti ochrany prírody

•  Propagácia regiónu Gemera, Malohontu a Novohradu v Slovenskej republike a v zahraničí.

  
pic 2    Jedným z hlavných poslaní združenia je uchovávanie kultúrnych hodnôt. Združenie vytvára priestor pre mladých umelcov, ročne podporí a pomôže sa uplatniť niekoľkým umelcom z  regiónov Gemera, Malohontu a Novohradu. Z filmovej dielne združenia vychádzajú hodnotné diela, ktoré zaujmú divákov aj v zahraničí. Ročne sa vo filmovej dielni zreštaurujú a zdigitalizujú stovky metrov celluloidných historických záznamov a fotografií, ktoré sú pozbierané od obyvateľov regiónov. Budujeme audiovizuálny a fotografický historický archív regiónov Gemera, Malohontu a Novohradu.