1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Warning: Creating default object from empty value in /web/arsforum.sk/plugins/content/phocagalleryslideshow/phocagalleryslideshow.php on line 154

Aktivity

Sikeresen zárult a „Néprajzi kutatómunka – szövegfolklór filmes gyűjtése”

      
           
    A 2013/2014-es év folyamán az ARS FORUM a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél elnyert sikeres pályázatának köszönhetően, szövegfolklór filmes gyűjtésére irányuló néprajzi kutatómunkát valósított meg.

   Pályázatunk célja az eddigi néprajzi tevékenységünk során megismert kiemelkedő narratív készséggel rendelkező palócföldi mesemondók, elbeszélők körében történő szövegfolklór filmes gyűjtése volt.

 Munkánk első szakaszát egy-egy filmezési nap előkészítése jelentette, amely az adatközlők felkereséséből, valamint a filmes gyűjtés körülményeinek egyeztetéséből állt. A második szakaszt a modern elvárásoknak megfelelő rögzítési forma megvalósítása jelentette. A munka záró szakaszaként a nyersanyag narratívumokra való lebontása, ezek „time kódokkal” való ellátása, illetve ennek alapján a digitális utómunkálatok elvégzése, valamint a nyersanyag DVD formátumba való átírása valósult meg. A projekt további szakaszában az előző évek során történt filmes gyűjtések digitális utómunkálatainak elvégzése került sorra.

A négy filmezési nap során felvett, több mint tízórányi anyagot HD felbontású broadcast kamerával készítettük. Az utómunkálatok egy non-lineáris vágórendszeren zajlottak, az összevágott audiovizuális anyag archív DTD adathordozón került tárolásra. A munka oroszlánrészét a nyersanyag narratívumokra való lebontása, ezek „time kódokkal” való ellátása, illetve ennek alapján a digitális nyersanyag DVD formátumba való átírása jelentette.

Ezen feldolgozás eredménye egy 114 narratívumot tartalmazó digitális szövegfolklór gyűjtemény, amely nyolc kiemelkedő elbeszélő egyéniség a prózai nagyepika minden szegmenséből ízelítőt adó anyagát tartalmazza: Nógrádsipek, Uram Istvánné Balázs Margit – 5 mese; Szécsény, Csernák Antalné Kozmajer Erzsébet – 6 mese; Rimóc, Vince Barna – 4 mese; Varsány, Bárány Antalné Strehó Margit – 9 mese; Fülekpilis, Balázs Ferenc – 4 mese; Lőkösháza, Cselényi József – 4 mese, 2 adoma, 10 monda; Ipolykér, Lakota Mária – 12 mese, 5 adoma, 23 monda; Rimapálfalva, Lakatos Adolf – 2 mese, 16 monda; Béna, Szikora Julianna – 12 monda. Legnagyobb számban, a mindmáig legelevenebbnek tekinthető hiedelemmondák képviseltetik magukat, de szép számban találunk közöttük népmeséket, helynévmagyarázó-, helyi-, történeti-, vagy betyármondákat, éppúgy, mint egy-egy legendát, vagy igaz történetet. A nyugati palóc települések közül Nógrádsipeken, Szécsényben, Rimócon, Varsányban, Ipolykéren és Fülekpilisen jártunk, a keleti palócság elbeszélő hagyományát Bénán, Rimapálfalván és Lőkösházán sikerült rögzítenünk.

Munkánk a Szlovákiai Magyar Szövegfolklór Archívum filmtárának bővítésén kívül, a modern elvárásoknak megfelelő digitális rögzítési forma okán a gyűjtött anyag további közművelődési és oktatási felhasználhatóságát is magában hordozza, s megfelelő alapanyagot nyújt DVD jellegű módszertani segédanyagok létrehozásához.

Célkitűzéseink megvalósításának lehetőségéért ezúton is köszönetet mondunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, hiszen az általuk nyújtott anyagi támogatás hathatósan hozzájárult e projekt sikeres kimeneteléhez.