1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Aktivity

Slovenské mitrovanie vo Veľkých Teriakovciach

 mitrovanie                  Výstava s pastierskou tematikou, ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality a ďalšie sprievodné aktivity čakajú na návštevníkov podujatia, ktoré sa bude konať 26. - 27. októbra v obci Veľké Teriakovce.

        Hlavným organizátorom podujatia je Miestna akčná skupina MALOHONT so Salašom pod Maginhradom. Odborným garantom podujatia je Katedra životného prostredia Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica. Nezastupiteľná je však aj pomoc spoluorganizátorov, ktorými sú Vidiecky parlament Banskobystrického kraja, Gemersko - malohontské múzeum Rimavská Sobota, Gemersko - malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota a partnerské miestne akčné skupiny z Českej republiky.

       Partnerom podujatia je aj občianske združenie ARS FORUM. Podujatie obohatia aj dokumenty s pastierskou tematikou.
     Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR, Banskobystrický samosprávny kraj a Mikroregión Rimava a Rimavica. Časť aktivít v rámci podujatia je realizovaná aj cez projekt nadnárodnej spolupráce Kroje našich krajov, nakoľko okrem uchovania tohto takmer zabudnutého zvyku ide aj o celkovú prezentáciu územia MAS MALOHONT a jej partnerov. Podujatie sa koná za každého počasia.
     Valaské hody nazývané mitrovanie sa spájali s ukončením pastierskej sezóny, ktorá sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra. Bačovia a valasi sa v tom období vracali do dedín vo sviatočných šatách a v kostole obetovali syr a oštiepky. Potom nasledovalo vyúčtovanie sa s majiteľmi oviec a spoločná hostina, ktorej neodmysliteľnou súčasťou bola hudba, tanec a spev. Práve na tento zvyk chceme nadviazať podujatím Slovenské mitrovanie, ktoré sa bude koncom októbra konať v našom regióne, v obci Veľké Teriakovce. Časť aktivít bude prebiehať v Mlyne a časť v novovybudovanej kolibe Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach.